PROJEKČNÍ
A INŽENÝRSKÁ
ČINNOST

Naše služby, kterými se převážně zabýváme jsou rozdělené do 2 základních oblastí:

A/ Projekční činnost

Zaměřujeme se na provádění projekční a konstrukční činnosti pro část strojně technologickou, zpracování kompletní nebo dílčí projektové dokumentace pro úrovně DUR, DSP, DPS a As-build, tvorbu technologických schémat, technických zpráv, seznamů a výkazů výměr v zaměření na oblast povrchových úprav, termických procesů a ekologizace v energetice.

Dále jsme schopni zpracovat výrobní dokumentaci strojních zařízení, a to buď jako další stupeň na základě dokumentace DPS anebo formou rozkreslení poskytnutých sestav. Projekční práce sou prováděny v programu AutoCAD LT dle každoroční aktualizované licence.
Při poskytnutí plovoucí licence ze strany zákazníka je možná práce i ve 3D programu SolidWorks.

B/ Inženýrská a poradenská činnost

V téže oblasti nabízíme zajištění autorského anebo technického dozoru jak v době projekční, tak výstavby a uvádění do provozu, účast na kontrolních dnech, ale také zpracování odborných studií a poskytnutí poradenské činnosti při řešení technických, procesních a provozních problémů. 

Ing. Šimon Kotačka

jednatel

Ke stažení

KONTAKT

Ing. Šimon Kotačka

jednatel

KS Bus s.r.o.
Veverské Knínice 105, 664 81

Veverské knínice 105
664 81